Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 1. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym rodziców dziecka, w miejscu ich zamieszkania.
 2. Odpowiednio wczęsniej warto zgłosić się do kancelarii i ustalić termin udzielenia sakramentu. Chrzest udzielany jest w pierwsze i trzecie niedziele miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 13.00.,
  a w dugą, czwartą oraz piątą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 13.00. (W wakacje na Mszy św. lub po Mszy św. o godz. 11.30). Nie udzielamy sakramentu w okresie adwentu oraz w wielkim poście.
 3. Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej w w tygodniu przed terminem, aby spisać akt chrztu.
  Potrzebne są następujące dokumenty:
  • Akt urodzenia dziecka
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję chrzestnych oraz ich dane (wiek, adres zamieszkania)
  • Dane rodziców dziecka (wiek, adres zamieszkania)
 4. Chrzestnym może być osoba spełniająca następujące warunki: katolik, ukończone 16 lat, była u bierzmowania, jeśli zamężna lub żonaty, to żyjący w sakramentalnym związku, prowadząca życie zgodne z wiarą, przestępująca do sakramentów (Msza Św., systematyczna spowiedź).

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • Najbliższe spotkanie dla młodzieży kontynuującej drugi rok przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie się w kościele w niedzielę 15 października 2023r. o godz. 16.00. Przynosimy ze sobą pracę o patronie, którego obieramy sobie jako szczególnego opiekuna na czas młodości i dalszego życia. Do tego czasu mają być uzupełnione wszelkie „braki”, o których zainteresowani zostali powiadomieni na ostatnim spotkaniu.

 • Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas „wieczoru uwielbienia” w niedzielę 8 października 2023r. bezpośrednio po wieczornej Mszy św.

 • Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w sobotę 28 października 2023r. o godz. 11.00.

SAKRAMENT EUCHARYSTII (Pierwsza Komunia Św.)

 • W niedzielę 1 października 2023r. rodzice składają w zakrystii (po dowolnej Mszy św.) wypełnione deklaracje zgłoszeniowe swoich dzieci z klasy 3 Szkoły Podstawowej do rozpoczęcia przygotowania do Pierwszej Komunii św. w naszej parafii (rozdane wcześniej na spotkaniu organizacyjnym). Tego dnia, wieczorem, powstanie lista dzieci rozpoczynających przygotowanie do pełnego uczestnictwa we Mszy św. w naszej parafii.

 • W czwartek 5 października 2023r. odbędzie się w kościele „październikowe” spotkanie dla dzieci o godz. 18.45, które potrwa do godz. 19.30. Obecność dzieci jest obowiązkowa! Mogą być obecni także rodzice/opiekunowie, ale nie muszą. Do zobaczenia! Szczęść Boże!

 • Pierwsza Komunia św. w 2024r.: sobota, 11 maja 2024r.

SAKRAMENT CHORYCH

 • Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca. Wystarczy, żeby ktoś z rodziny zgłosił chorego do księdza. W sytuacjach szczególnych odwiedzamy chorych w każdym innym czasie.

  W domu chorego warto przygotować stół przykryty białym obrusem, na nim krzyż i dwie świece.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 1. Ślub odbywa się z zasady w parafii narzeczonej lub narzeczonego. W uzasadnionych przypadkach można zawrzeć Sakrament Małżeństwa w innym kościele parafialnym po uzyskaniu od swego proboszcza tzw. licencji.
 2. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem (oczywiście dużo wcześniej należy ustalić termin ślubu) w celu spisania protokołu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.
 3. Dokumenty jakie należy dostarczyć do spisania protokołu:
  • Aktualne metryki chrztu (z datą nie starszą niż 6 miesięcy przed ślubem ) z adnotacją, że potrzebne są do ślubu,
  • Zaświadczenie z USC o „braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa„,
  • Świadectwo ukończenia Kursu przedmałżeńskiego (lub będącego w trakcie) i odbycia trzech spotkań w poradni rodzinnej.
 4. Na dwa tygodnie przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się aby spisać akt małżeństwa.
  Przynoszą ze sobą:
  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach,
  • zaświadczenie o odbytej pierwszej spowiedzi przedślubnej (po zgłoszeniu na zapowiedzi) ,
  • dane osobowe świadków: imię (imiona), nazwisko, wiek i adres.

MSZA Św. – jak zamówić Mszę Św.

 • Msza Św. jest „źródłem i szczytem” całego kultu Bożego, najdoskonalszym sposobem spotkania, zjednoczenia z Bogiem danym nam na ziemi i najpełniejszą modlitwą. Msza Św. jest ofiarą jaką składamy Bogu Ojcu razem z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Sprawujemy ją w różnych intencjach, które chcielibyśmy polecić Bogu, np. w rocznice ślubu, urodzin, prosząc i dziękując Panu Bogu za zdrowie, opiekę i błogosławieństwo. Intencje Mszy Św. ofiarujemy także często za zmarłych, którym potrzebna jest nasza modlitwa.

  Msze Św. można zamawiać po każdej Mszy Św. w zakrystii lub w godzinach urzędowania w kancelarii parafialnej. Można także zamawiać tzw. Msze Św. gregoriańskie (30 Mszy Św. za osobę lub osoby zmarłe).
Copyright 2014, All Rights Reserved.
Design provided by Wojciech Kulesza